Vyšetrenie u očného lekára a očné testy

očné testy

Pred tým, než sa prvýkrát vydáte na komplexnú prehliadku očí, možno by Vás zaujímalo, čo Vás vlastne čaká. Alebo ste za svoj život podstúpili už niekoľko kontrol u očného špecialistu, chodíte pravidelne, čo je správne, ale vlastne poriadne nerozumiete všetkým tým rôznym vyšetreniam a testom, ktoré na Vás vykonávajú. Preto by sme Vám radi pomohli aspoň čiastočne porozumieť procedúre očného vyšetrenia.

Očné vyšetrenie pozostáva zo série testov, ktoré hodnotia Váš zrak a kontrolujú, či sa nevyskytuje nejaké očné ochorenia. Očný lekár používa rôzne nástroje, svieti jasnými svetelnými lúčmi priamo do Vašich očí či testuje zrak cez rozmanité šošovky. Každý test sa zameriava a hodnotí iný aspekt Vášho zraku a očného zdravia. Nemusíte sa ale báť, všetko je bezbolestné, maximálne trochu nepríjemné.

Vyšetrenie očí a očné testy majú za cieľ odhaliť problémy s očami v čo možno najrannejšom štádiu. Preto vždy zdôrazňujeme dôležitosť pravidelných kontrol, ktoré dávajú vyššiu šancu poskytnúť včasnú nápravu alebo prispôsobenie sa zmenám v kvalite videnia, odhaliť začínajúce ochorenia, prípadne podať rady a tipy ohľadom starostlivosti o oči.

 

Kedy a ako často chodiť na kontrolu očí?

 

Frekvencia očného vyšetrenia závisí od viacerých faktorov ako je vek, možné riziká vývoja očných ochorení, celkový zdravotný stav a ďalšie aspekty. Všeobecne by sa dalo povedať, že:

 • Deti do 5 rokov - U detí do 3 rokov sa pediater pravdepodobne zameria predovšetkým na najbežnejšie očné problémy ako je amblyopia (lenivé oko), škúlenie a podobne. V závislosti od ochoty dieťaťa spolupracovať, môže podstúpiť komplexnejšie očné vyšetrenie už vo veku medzi 3. a 5. rokom veku.
 • Deti a mladiství v školskom veku - Pred nástupom do prvej triedy sa odporúča kontrola zraku dieťaťa. Ak sa nevyskytujú žiadne príznaky problémov, ani neexistuje rodinná anamnéza, zrak by sa mal kontrolovať aspoň raz za dva roky, ideálne však každoročne.
 • Dospelí - U dospelých sa odporúčanie o pravidelnosti kontrol líšia. My sa prikláňame názoru, že ľudia bez problémov by mali očného špecialistu navštíviť aspoň raz za dva roky, po 40. roku veku potom raz za rok. Osoby používajúce okuliare či kontaktné šošovky a osoby so zvýšeným rizikom výskytu očných ochorení (rodinná anamnéza, cukrovka atď.) by potom mali podstupovať prehliadky raz za pol roka až rok, prípadne podľa potreby.
 

Fázy očného vyšetrenia

 

Ešte pred pristúpením k samotným testom a vyšetreniam s pomocou rôznych prístrojov a nástrojov Vám očný lekár položí pár otázok. Pokiaľ sa jedná o prvé očné vyšetrenie, bude sa Vás najskôr pýtať na históriu Vášho videnia, či sa v minulosti vyskytli nejaké problémy s očami, na ďalšie zdravotné problémy či užívané lieky, alergie, podstúpené operácie a tiež na históriu chorôb v rodine, ktoré by mohli ovplyvniť stav tiež Vášho zraku v dôsledku dedičnosti.

Ak už nosíte kontaktné šošovky alebo okuliare a chystáte sa na ďalšiu kontrolu, prípadne na vstupnú prehliadku napríklad u nového očného lekára, prineste svoje pomôcky so sebou. Oftalmológ či optometrista sa bude chcieť uistiť, že máte správny predpis.

Po vstupnej konzultácii sa pristúpi k samotnému očnému vyšetreniu, ktoré obvykle zahŕňa nasledujúce kroky:

 • Očný lekár zmeria ostrosť zraku ku stanoveniu, či potrebujete okuliare alebo kontaktné šošovky ku korekcii zrakovej vady.
 • Do očí Vám budú nakvapkané očné kvapky pre znecitlivenie a následne Vám bude zmeraný očný tlak.
 • Vyšetrujúci skontroluje zdravie Vašich očí, prípadne použije rôzne svetla ku kontrole prednej časti a vnútra oka. K efektívnejšiemu vyšetreniu môžu byť tiež použité kvapky k rozšíreniu zrenice.

Niektoré z očných testov môžu byť vykonávané odborným asistentom, ktorý je na to riadne kvalifikovaný, takže sa nemusíte obávať o presnosť výsledkov, pokiaľ testy nevykonáva priamo očný lekár. Okrem základných testov sa vykonávajú aj ďalšie, doplnkové testy, slúžiace ku kontrole zraku, vzhľadu a funkcie všetkých častí očí. Medzi tieto testy patria napríklad:

 • TEST ZRAKOVEJ OSTROSTI
  Pri tomto teste sa meria jasnosť videnie. Pacient identifikuje písmená či znaky zobrazené na tabuli či obrazovke umiestnenej v určitej vzdialenosti. Videnie na blízko potom môže byť testované pomocou karty s písmenami umiestnené do vzdialenosti ako pri bežnom čítaní. Každé oko je testované samostatne. Tento typ očného testu si najskôr pamätáte z detstva.
 • HODNOTENIE REFRAKCIE
  U zdravého oka prechádzajú svetelné vlny rohovkou a šošovkou a na zadnej strane oka vytvára dokonalý obraz. Ak tomu tak nie je, vyskytuje sa u vás pravdepodobne "refrakčná chyba". K jej odhaleniu používajú oftalmológovia a optometristi rôzne metódy a prístroje. Môžu využiť napríklad počítačový refraktor či použiť techniku zvanú retinoskopie. Na presnejšie vyladenie a určenie refrakčnej chyby môže neskôr použiť tzv. foropter (prístroj umiestňujúci pred oči rôzne silné sklenené šošovky zvolene lekárom, ktorý hľadá tú najoptimálnejšiu kombináciu na dosiahnutie perfektného videnia).
  Ku korekcii refrakčnej chyby očný špecialista následne odporučí a predpíše kontaktné šošovky či okuliare, prípadne môžete za určitých podmienok podstúpiť chirurgickú operáciu.
 • TEST OČNÝCH SVALOV
  Tento test hodnotí funkciu svalov ovládajúcich pohyb očí. Lekár pri ňom z blízka sleduje pohyby očí pri pozorovaní pohybujúceho sa predmetu, napríklad perá alebo malého svetla. Snahou je odhalenie možné svalovej slabosti, zlé kontroly alebo zlé koordinácie.
 • TEST ZORNÉHO POĽA (PERIMETRIA)
  Zorné pole je plochou, ktorú vidíte po stranách, bez toho aby ste pohli očami. Test zorného poľa určuje, či máte problém zorientovať sa v niektorých častiach tohto zorného poľa. Na vyšetrenie sa používajú rôzne metódy ako napríklad konfrontačná skúška, automatizovaná perimetria a ďalšie.
 • VYŠETRENIE ROZPÍNACOU LAMPOU
  Rozpínacia lampa je špeciálny mikroskop, ktorý zväčšuje a osvetľuje prednú časť oka intenzívnym svetlom. Napomáha lekárovi s kontrolou očných viečok, rias, rohovky, dúhovky, šošovky a komory medzi rohovkou a dúhovkou.
 • VYŠETRENIE SIETNICE
  Vyšetrenie sietnice, niekedy nazývané oftalmoskopia, umožňuje lekárovi vyšetriť zadnú časť oka, vrátane sietnice, optického disku a podkladové vrstvy ciev vyživujúcich sietnicu. Na vykonanie tohto testu je potrebné roztiahnutie zrenice oka pomocou špeciálnych kvapiek.
 • TEST FAREBNÉHO VIDENIA
  Ak sa Vám zdá, že máte problémy s rozlišovaním určitých farieb, môže odborník vykonať tento test. Existujú rôzne druhy testov farebného videnia. Všetky by však mali spoľahlivo odhaliť prípadné nedostatky zraku.
 

Očných testov existuje ešte oveľa viac. V pokročilejšom veku či pri príznakoch určitých ochorení môžete podstúpiť napríklad aj testy na šedý alebo zelený zákal alebo ďalšie špecializované testy.

 

Výsledky vyšetrenia a prijaté opatrenia

 

Na záver očného vyšetrenia by Vás mal ošetrujúci lekár oboznámiť s výsledkami všetkých testov. Mal by Vám oznámiť, či je Váš zrak v poriadku alebo či potrebujete korekciu refrakčnej chyby, či sa objavili isté riziká očného ochorenia a aké preventívne opatrenia by ste mali prijať na ochranu svojich očí. V niektorých prípadoch, keď sú získané výsledky abnormálne, môžete si vyžiadať ďalšie, podrobnejšie vyšetrenie, prípadne sa začne s liečbou odhaleného ochorenia.

Pokiaľ Vám odporučí nosenie pomôcok pre nápravu refrakčnej chyby (okuliare či kontaktné šošovky), vystaví Vám predpis na ich obstaranie. O výbere optimálnej optickej pomôcky, o výhodách a nevýhodách okuliarov v porovnaní s kontaktnými šošovkami, si môžete viac prečítať v našom článku "Kontaktné šošovky verzus okuliare".

Na tému očných vyšetrení a testov by sa dalo hovoriť dlhé hodiny. Dúfame, že náš článok poodhalil, čo Vás v ordinácii očného lekára čaká. Niet sa čoho báť, prevažná väčšina testov je bezbolestná a ich podstúpenie sa určite oplatí. O zdravie očí je potrebné dbať v každom veku.

 

Spracovanie článku:

 

Článok je založený na vedeckých publikáciách a je neoddeliteľnou súčasťou príručky o kontaktných šošovkách a poruchách zraku.
Realizácia - tím optometristov Kontakto.sk

zdroj informácií:

Share: