Ešte nemáte účet?
Pokiaľ máte účet zákazníka na Kontakto.sk
môžete rýchlo a pohodlne opakovať svoje objednávky,
máte prístup k histórii svojich nákupov,
môžete spravovať svoje adresy, údaje a odbery newslettera.