Binokulárne videnie a príčiny jeho poruchy či straty

svietiace kontaktné šošovky

Binokulárne videnie znamená schopnosť mozgu zlúčiť signály prijímané z oboch očí v rovnaký okamih a s pomocou získaných informácií (pre každé oko mierne odlišných) vyhodnotiť vzdialenosť objektov, posúdiť hĺbku či rýchlosť pohybu objektov. Pri poruche či strate binokulárneho videnia môžu mať takto postihnuté osoby problémy napríklad s posúdením, ako rýchlo sa k nim blíži vozidlo pri prekračovaní cesty, s chytaním hodených predmetov, s nalievaním tekutiny do nádob, s chôdzou po schodoch a podobne.

Anomálie binokulárneho videnia sa radí k častým poruchám zraku. Medzi príznaky môžu patriť bolesti hlavy, deformácie a bolesti očí, rozmazané či dvojité videnie. K zhoršeniu alebo úplnej strate môže viesť napríklad znížená schopnosť videnia jedného oka, strabizmus čiže strata koordinácie pohybu oboch očí, mozgové poruchy, v dôsledku ktorých dochádza ku zníženej schopnosti mozgu porovnávať obrazy z oboch očí atď.

S akými ťažkosťami sa stretáva osoba s poruchou binokulárneho videnia? Môžete si to vyskúšať tak, že zatvoríte jedno oko a pokúsite sa naliať vodu do pohára alebo sa dotknúť dvoma špičkami ceruziek. Zistíte, že Vaša schopnosť posúdiť priestorovú hĺbku iba jedným okom je o poznanie horšia.

 

Postupná strata zraku a možné revolučné riešenie

 

Jednou z príčin zhoršeného binokulárneho videnia môže byť postupná strata zraku v dôsledku cukrovky. Čím ďalej viac ľudí na celom svete je vystavených riziku plazivej slepoty či diabetickej retinopatie v dôsledku práve tohto ochorenia. V súčasnosti sa na liečbu používajú zásahy laserom či injekcie do očnej buľvy. Tieto metódy sú síce účinné, avšak invazívne a bolestivé. V nedávnej dobe sa však vedeckým výskumníkom podarilo navrhnúť špeciálny kontaktné šošovky, ktoré by s týmto problémom mohli pomôcť oveľa šetrnejšou formou.

Následkom cukrovky dochádza v tele okrem iného k poškodeniu drobných krvných obehov. To sa týka aj zníženie prietoku krvi do nervových buniek v sietnici oka. Nedostatočný prívod kyslíka spôsobuje poškodenie či úplné odumretie buniek. Logicky by tak malo byť možné zamedziť zhoršovaniu zraku znížením požiadaviek na prítomnosť kyslíka v sietnici.

 

V tme svietiace kontaktné šošovky

 

Je známe, že niektoré retinálne bunky potrebujú v tme oveľa viac kyslíka než pri dostatočnom osvetlení. Vedci teda navrhli revolučné šošovky tak, aby sa nosili cez noc a prerušovali proces poškodzujúce bunky v sietnici. Jemné, žiariace kontaktné šošovky napomáhajú k zníženej spotrebe kyslíka retinálnými bunkami s vysokou požiadavkou na kyslík, čím je umožnená distribúcia kyslíka k iným, pre zdravý zrak dôležitejším bunkám. Laboratórne testy ukázali, že by šošovky mohli znížiť spotrebu kyslíka až o 90%.

Dôležitou vlastnosťou šošoviek je, že nenarúšajú spánok. Šošovky sedia priamo na očiach a vydávané mäkké svetlo sa pohybuje súčasne s očami, čo zabraňuje prípadnému blikaniu, ktoré by mohlo vyrušovať pokojný spanok.

Inovatívne riešenia v podobe žiariacich šošoviek predstavuje potenciálne veľmi významný spôsob spomalenia postupnej straty zraku u rastúcej populácie diabetických pacientov. Šošovky sú pohodlné, bez vedľajších účinkov, a ak prejdú ďalšími klinickými testami, môžu v budúcnosti priniesť vynikajúcu alternatívu súčasným spôsobom liečby.

 

Spracovanie článku:

 

Článok je založený na vedeckých publikáciách a je neoddeliteľnou súčasťou príručky o kontaktných šošovkách a poruchách zraku.
Realizácia - tím optometristov Kontakto.sk

zdroj informácií:

zdroj fotografií:

Share: