Prvé príznaky očných vád či ochorení

prvé príznaky očných vád

Začali ste pozorovať, že sa deje niečo neobvyklé s Vaším zrakom? Pociťujete poslednú dobu nepríjemné pálenie či bolesť v očiach alebo v zrkadle vidíte, že sú začervenané? Tieto a ďalšie symptómy môžu byť predzvesťou ochorenia očí alebo aj začínajúcej sa chyby zraku či videnia.

Pravidelné prehliadky u očného špecialistu sa odporúčajú už od útleho detského veku. Prevencia je dôležitou súčasťou starostlivosti o oči. Včasné odhalenie vád či ochorenie očí, môže zabrániť výraznejšiemu poškodeniu zraku či zmierniť nepríjemnosti sprevádzajúce očné choroby a vady. Ak pociťujete, že s Vašimi očami nie je niečo v poriadku v období medzi dvoma pravidelnými prehliadkami, nečakajte do ďalšieho termínu a čo najskôr navštívte svojho očného lekára. V žiadnom prípade by ste nemali zmeny v kvalite videnia či problémy s očami podceniť.

Ošetrujúci očný lekár by mal byť od začiatku oboznámený s Vašou rodinnou zdravotnou anamnézou. Niektoré očné vady a choroby sú totiž dedičné, a takáto znalosť môže napomôcť k ľahšej identifikácii problému a následnému riešeniu.

Obzvlášť dôležité je sledovať správny vývoj očí u detí. Často sa nezveria alebo si neuvedomujú, že majú nejaké problémy s očami alebo s videním, preto by rodičia nemali zabúdať brať deti pravidelne na očné kontroly, sledovať ich reakcie pri čítaní či sledovaní televízie a ďalších aktivitách. Ako prevencia by mohlo byť tiež užitočné deťom vysvetliť, ako sa správne o zrak starať a ako sa zachovať, ak spozorujú nejaké zmeny vo videní alebo pocítia bolesti či podráždenie očí.

 

Príznaky pri problémoch s očami / videním

 

Existuje množstvo symptómov pri poruchách zraku a očných ochorení. Pokúsime sa uviesť aspoň niektoré z možných príznakov. Ak sa u Vás vyskytuje jedna alebo viac uvedených známok, je pravdepodobne na čase objednať sa na prehliadku.

 • Zahmlené, rozmazané či dvojité videnie
 • Náhla, ťažká bolesť očí alebo opakujúce sa bolesť v oku alebo okolo oka
 • Záblesky svetla alebo náhle svetlé plávajúce škvrny pred očami
 • Dúhy alebo svetelné kruhy okolo zdrojov svetla (napr. pouličné lampy)
 • Neobvyklá, či dokonca bolestivá citlivosť na svetlo alebo osvetlenie
 • Opuchnuté, červené oči
 • Zmeny farby dúhovky
 • Svrbenie, pálenie alebo výtok z očí
 • Akákoľvek náhla zmena videnia
 • Bolesti hlavy a podobne
 

Ďalšie príznaky možných problémov so zrakom / videním môžu nastať pri vykonávaní každodenných aktivít.

 • Ťažkosti pri chôdzi na nepravidelných alebo nerovných povrchoch
 • Váhavá chôdza, pomalá a opatrná chôdza po schodoch
 • Zlé uchopovanie predmetov v dôsledku zlého nasmerovanie rúk
 • Vykonávanie určitých činností (napr. čítanie, sledovanie televízie, jazda autom, atď.) odlišným spôsobom ako v minulosti
 • Ťažkosti pri identifikovaní tvárou alebo predmetov
 • Približovanie/ vzďaľovanie novín, kníh, textu na displeji a podobne príliš blízko k tvári alebo pod iným uhlom
 • Menej jasné písanie či ťažkosti písať presne na riadok
 • Problém s presným určovaním farieb
 • Ťažkosti s krájaním a servírovaním jedla, nalievanie nápojov do pohárov alebo hrnčekov
 • a mnohé ďalšie
 

Čoho môžu byť jednotlivé príznaky výsledkom?

 

Najbežnejšími problémy so zrakom sú tzv. refrakčne chyby, medzi ktoré patrí krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus a presbyopia. Ich najčastejším príznakom je rozmazané videnie.

KRÁTKOZRAKOSŤ (tiež nazývaná myopia) je stav, kedy sa blízke objekty javia jasne, zatiaľ čo vzdialené objekty rozmazane. V oku dochádza k zameraniu svetla pred sietnicou miesto na sietnici.

ĎALEKOZRAKOSŤ (tiež nazývaná hyperopia) je refrakčná chyba, kedy sú vzdialené objekty videné jasnejšie než objekty blízke. Pre jedincov s výraznou hyperopiou môže byť videnie rozmazané u objektoch v akejkoľvek vzdialenosti.

ASTIGMATIZMUS je stav, keď oko nezameriava dopadajúce svetlo rovnomerne na sietnici. To môže viesť k rozmazanému videniu či k videniu objektov akoby roztiahnutých.

PRESBYOPIA je porucha súvisiaca prevažne s vekom pacienta, kedy sa schopnosť zaostrovať nablízko javí ťažšia. Oko starne a šošovka už ťažko mení tvar tak, aby oko mohlo jasne zaostriť na blízke objekty.

Prvé tri chyby zraku sa môžu vyskytnúť u osôb v akomkoľvek veku. Často postihujú aj malé deti. Posledná menovaná presbyopia sa objavuje skôr u starších ľudí nad 35 rokov. Refrakčné chyby môžu byť opravené pomocou okuliarov, kontaktných šošoviek alebo operácie.

 

Medzi ďalšie chyby zraku, ktoré podrobným vyšetrením odhalí očný lekár, patrí:

 
 • Oddelená sietnica
 • Farbosleposť
 • Nočná slepota
 • Šedý zákal (katarakt)
 • Zelený zákal (glaukóm)
 • Degenerácia makuly (žltej škvrny)
 • Škúlenie
 • a mnoho ďalších

Oči sú dôležitým orgánom ľudského tela, ktorý si málokto z nás praje stratiť. Preto, by sme sa o ne mali poriadne / zodpovedne starať a nemali brať ako samozrejmosť ich bezproblémové fungovanie. Ak zaznamenáte teda akékoľvek zmeny v kvalite videnia alebo sa u vás objavia nepríjemné pocity či bolesť očí, odporúčame bezodkladne navštíviť očného lekára.

 

Spracovanie článku:

 

Článok je založený na vedeckých publikáciách a je neoddeliteľnou súčasťou príručky o kontaktných šošovkách a poruchách zraku.
Realizácia - tím optometristov Kontakto.sk

zdroj informácií:

Share: