Ohrozenie zdravia očí v dôsledku používania šošoviek

ohrozenie zdravia očí v šošovkach

Všeobecne sú kontaktné šošovky považované za bezpečné a plnia efektívnu formu korekcie chýb zraku. Veľmi dôležité je, správne nosenie a najmä správna starostlivosť o šošovky. Rady / Odporúčania od očného špecialistu, ktorý ich predpisuje, majú svoje opodstatnenia. Nedodržiavanie pravidiel môže totiž viesť k vážnemu aj nenávratnému poškodeniu zraku. Ak sa vám stáva, že v kontaktných šošovkách z času na čas spíte alebo ich nosíte dlhšie obdobie, než pre ktoré sú určené, riskujete zdravie svojich očí. Dôrazne preto odporúčame riadiť sa hlavnými zásadami:

 • Noste kontaktné šošovky len po dobu, pre ktorú sú určené. V šošovkách môžete spať len v prípade, že sú schválené na nosenie v predĺženom režime. Jednorazové šošovky nikdy nenoste opakovane.
 • Pravidelne a dôkladne sa starajte o šošovky, ak sú určené na opakované použitie. Pri čistení a dezinfekcií dodržiavajte zásady správnej hygieny.
 • Pri ukladaní šošoviek do puzdra kompletne vymieňajte roztok za čerstvý.
 • Ak sú vaše oči podráždené, šošovky vyberte a doprajte očiam odpočinok. V prípade infekcií vynechajte nosenia šošoviek aj niekoľko dní, kým sa infekcia nevylieči
 • S kontaktnými šošovkami nechoďte do bazénov a všeobecne sa vyhýbajte kontaktu šošoviek s vodou.

Toto sú niektoré z hlavných odporúčaní, ako predchádzať nepríjemným infekciám, ktoré môžu viesť až k nebezpečnému zápalu rohovky. Keratitída je dôvodom prečo tisíce pacientov po celom svete musia každoročne vyhľadať odbornú pomoc. Tí šťastnejší vyviaznu s miernejšou infekciou, tí menej šťastní majú po zvyšok života na rohovke jazvu, zhorší sa im zrak alebo dokonca musia podstúpiť transplantáciu rohovky. V extrémnych prípadoch môže pacient aj oslepnúť.

Pri rôznych prieskumoch mnoho užívateľov kontaktných šošoviek priznáva, že inštrukcie a pokyny pre správne používanie šošoviek nejakým spôsobom občas porušuje. Najčastejším spôsobom zneužívania šošoviek je:

 • nosenie po dlhšiu dobu v rámci jedného dňa, ako sú šošovky určené,
 • používanie na dlhšie obdobie, ako predpisuje balenie (napr. šesť týždňov namiesto jedného mesiaca),
 • príležitostné zdriemnutie v šošovkách či spánok po celú noc.
 

Časté chyby, ktorých sa užívatelia kontaktných šošoviek dopúšťajú

 
 1. Nosia šošovky príliš dlho

  Pre udržanie zdravých očí je dôležité nechať oči dostatočne oddýchnuť a zaručiť im maximálny možný prísun kyslíka. Aj cez moderné, vysoko priedušné materiály, používané na výrobu šošoviek, je prísun kyslíka počas nosenia šošoviek obmedzený. Každý typ a značka šošoviek majú v návode maximálny odporúčaný počet hodín nepretržitého nosenia. Väčšinou sa doba pohybuje okolo 12 až 14 hodín denne. Pri každodennom nosení sa odporúča dať si od šošoviek úplne pauzu aspoň jeden deň v týždni. Oči namáhané nadmerným nosením sú do určitej miery oslabené a môžu byť náchylnejšie na infekcie. V snahe zásobovať oči kyslíkom, sa na nich tiež môžu tvoriť krvné cievky, spôsobujúce horšie videnie.

 2. Užívajú šošovky nad rámec stanovenej doby použitia

  Jednodňové šošovky majú už v samotnom názve špecifikované, že by sa nemali nosiť opakovane, viac ako jeden deň. Šošovky sú väčšinou veľmi tenké a nedokážu udržať dostatočnú hladinu hydratácie, v dôsledku čoho dochádza k vysychaniu a podráždeniu očí.

  U šošoviek pre opakované použitie je dôležité včas šošovky vymienať, najmä pre zvyšujúcemu sa riziku usadzovania nečistôt a bielkovín, spôsobujúce infekcie, s každým ďalším dňom používania. Aj tie najlepšie šošovky majú svoju dobu opotrebenia a ku koncu sa čiastočne strácajú niektoré z vlastností, a ich nosenie sa stáva menej pohodlné. Dôkladná starostlivosť, čistenie a dezinfekcia dvojtýždňových či mesačných šošoviek je absolútne zásadná pre udržanie optimálnej funkčnosti šošoviek a zabezpečenie zdravia očí.

 3. Nemenia správne roztok na šošovky

  Mnoho užívateľov šošoviek sa dopúšťa prehrešku tým, že opakovane používa roztok v puzdre, prípadne ho iba doplní na potrebnú hladinu, namiesto toho, aby tekutinu kompletne vymenili. Úlohou roztoku na šošovky je ich dezinfikovať od baktérií. K tomu ale ťažko môže dochádzať, ak je používaný znovu a znovu. Je to ako keby ste sa snažili umyť riad v špinavej vode. Neriskujte zdravie očí pre pár korún ušetrených na roztoku. Riadne ho vymieňajte. A nezabúdajte ani na pravidelné umývanie puzdra na šošovky aspoň jedenkrát týždenne.

 4. Nosia šošovky, aj keď majú podráždené oči

  K podráždeniu oka môže dôjsť v priebehu nasadzovania, napríklad v dôsledku poškodenia šošovky, vniknutia nečistoty pod šošovku či vytvorenia drobnej bublinky uprostred šošovky. Keď používateľ pociťuje nepohodlie, nemal by sa snažiť to nechať tak a šošovku by mal vybrať, skontrolovať a opláchnuť, prípadne vymeniť, ak sa objaví natrhnutie či prasklina. Vyvaruje sa tak nepríjemného poškriabania citlivého povrchu oka. Ak začne oko svrbieť a nadmerne slziť v priebehu nosenia, je lepšie šošovku vybrať a buď očistiť alebo už do konca dňa nenosiť.

  Ľudia trpiaci alergiami by mali v sezóne pôsobenia alergénov zvážiť dočasné prerušenie používania kontaktných šošoviek, aby svoje oči ešte viac nenamáhali.

 5. Kúpu sa a sprchujú sa so šošovkami

  Voda z kohútika, v sprche či vo verejných bazénoch obsahuje chlór a mikroorganizmy, ktoré sa pod šošovkou môžu ľahko usadiť. Kontaktná šošovka v takom prípade slúži ako ideálna nádoba na množenie sa baktérií. Pokiaľ nedôjde k včasnému očisteniu šošovky a povrchu oka, infekcia môže vážne ohroziť zdravie oka. Sú známe prípady, keď postihnutá osoba prišla v dôsledku zanesenia baktérií z vody o zrak na postihnutom oku. Nepodceňujte nebezpečenstvo, ktoré vo vode číha, a radšej si šošovky pri kúpaní či sprchovaní vyberajte.

  Pohodlnosť pri užívaní alebo ušetrené peniaze sa môžu zdať ako dostatočné ospravedlnenie pre porušovaní zásad používania kontaktných šošoviek. Riziko, ktoré so sebou však takéto správanie nesie, môže mať nedohľadné následky v podobe dočasného alebo aj trvalého poškodenia zraku. Neriskujte zdravie svojich očí a riaďte sa pokynmi pre správne používanie kontaktných šošoviek.

 

Spracovanie článku:

 

Článok je založený na vedeckých publikáciách a je neoddeliteľnou súčasťou príručky o kontaktných šošovkách a poruchách zraku.
Realizácia - tím optometristov Kontakto.sk

zdroj informácií:

Share: