Silikónové hydrogélové kontaktné šošovky

silikónové hydrogélové kontaktné šošovky

Rovnako ako vo väčšine odvetví, tiež v oblasti kontaktných šošoviek dochádza k neustálemu vývoju používaných materiálov a technológií výroby. Od počiatkov mäkkých šošoviek, ktorých vznik bol umožnený vývojom polymérov viažucich vodu v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia, uplynulo veľa času. Pôvodné hydrogélové materiály boli nahradené novými silikón-hydrogélovými materiály s výrazne lepšími vlastnosťami.

Oba typy, ak hydrogélové, tak silikón-hydrogélové kontaktné šošovky, sa vyrábajú z plastických hmôt, pre ktoré je typické, že za sucha tvrdnú a deformujú sa. Akonáhle však prídu do styku s vodou (alebo s roztokom určeným pre šošovky), vďaka hydratácii sa stávajú mäkkými, ohybnými, s gélovou konzistenciou.

Silikón-hydrogélové šošovky sú charakteristické tým, že oproti klasickým hydrogélovým šošovkám prepúšťajú až päťkrát viac kyslíka k rohovke. Dostatočné okysličovanie buniek rohovky je veľmi dôležité pre zdravie očí a zaisťuje tiež vyšší komfort pri nosení.

 

Výhody a nevýhody silikón-hydrogélových kontaktných šošoviek

 

Všetky druhy kontaktných šošoviek do istej miery obmedzujú prístup kyslíka k povrchu očí. Nedostatočné okysličovanie môže spôsobovať podráždenie a sčervenanie očí, rozmazané videnie, opuchy rohovky či dokonca vážnejšie očné infekcie. Hlavnou prednosťou silikón- hydrogélových šošoviek je vynikajúca priepustnosť kyslíka bez ohľadu na množstvo vody v šošovke. Tým tento materiál výrazne prispieva k zníženiu možných ťažkostí najmä u užívateľov, ktorí nie vždy dodržiavajú odporúčania týkajúce sa správneho nosenia a starostlivosti o šošovky.

Ďalšou výhodou spojenou s vysokou priedušnosťou je predĺžená doba opotrebovania, nielen u šošoviek pre jednorazové alebo opakované použitie. Silikón-hydrogél umožnil vývoj kontaktných šošoviek s nepretržitým nosením po dobu niekoľkých dní a nocí. Pre získanie predpisu na tento typ šošoviek však musia oči pacienta spĺňať určité kritériá.

Silikónové hydrogélové kontaktné šošovky vo väčšine prípadov ponúkajú vyšší komfort pri používaní. Väčšie množstvo kyslíka na rohovke však zároveň znamená, zvýšenie citlivosti. Nie všetci užívatelia znáša vyššiu citlivosť očí dobre. V takýchto prípadoch očný špecialista zváži predpísanie štandardných hydrogélových kontaktných šošoviek. Istou nevýhodou silikón-hydrogélových šošoviek je tiež ich vyššia cena v porovnaní s mäkkými hydrogélovými šošovkami.

 

Typy silikónových hydrogélových šošoviek

 

Pri výrobe kontaktných šošoviek používajú výrobcovia rad druhov silikónových hydrogélov. Tie sú známe pod rôznymi názvami ako napr. comfilcon, senofilcon, galyfilcon, enfilcon. Okrem silikón hydrogélu obsahujú všetky šošovky tiež kyslík a niektoré z nich ešte ďalšie unikátne zložky, špecifické pre daného výrobcu.

Na trhu existujú tri druhy silikónových hydrogélových kontaktných šošoviek podľa typu očnej vady pacienta - sférické (pre krátko alebo ďalekozrakosť), tórické (pre astigmatizmus) a multifokálne (pre presbyopiu). Jednotlivé druhy sa potom ďalej delia podľa dĺžky nosenia - denné, dvojtýždenné, mesačné či ročné alebo šošovky s predĺženou dĺžkou nosenia po dobu približne 6 dní a nocí. Na základe vyšetrenia a konzultácie stanoví očný lekár ten najoptimálnejší typ pre potreby daného užívateľa.

 

3 generácie silikónových hydrogélových šošoviek

 

Vývoj kontaktných šošoviek ide aj po objave silikón-hydrogélu stále dopredu. Momentálne existujú už 3 generácie šošoviek z tohto materiálu. Jednotlivé generácie sú v mnohých ohľadoch unikátne a lišia sa od generácie predchádzajúcej. Novšie generácie nevychádzajú nutne z generácie predchádzajúcej a tak sa nesnaží ju nahrádzať. Odborníci jednoducho vyvinuli materiály s odlišným zložením polymérov a odlišnými vlastnosťami, materiálmi, ktoré doprajú očiam rôznu starostlivosť.

Každá z troch generácií silikón-hydrogélových šošoviek má svoje špecifiká, ktoré budú vyhovovať len niektorým pacientom, zatiaľ čo pre iných užívateľov zvolí očný lekár šošovky odlišné.

 

Najobľúbenejšie silikónové hydrogélové šošovky:

   
  • Dioptrický rozsah: -12,00 až +8,00 D
Přidat do košíku
  • Dioptrický rozsah: -12,00 až +6,00 D
Přidat do košíku
  • Dioptrický rozsah: -12,00 až +8,00 D
Přidat do košíku
 

Spracovanie článku:

 

Článok je založený na vedeckých publikáciách a je neoddeliteľnou súčasťou príručky o kontaktných šošovkách a poruchách zraku.
Realizácia - tím optometristov Kontakto.sk

zdroj informácií:

Share: