Kontaktné šošovky pre korekciu ďalekozrakosti

kontaktné šošovky ďalekozrakost

Hyperopia, čiže ďalekozrakosť, je refrakčná chyba postihujúca zhruba štvrtinu populácie. Pacienti vidia jasne a zreteľne vzdialené predmety, ale na objekty umiestnené v blízkosti ich oči zle zaostrujú.

 

Mäkké kontaktné šošovky

 

Rovnako ako u krátkozrakosti, aj u ďalekozrakosti je príčinou vady nesprávny tvar očnej buľvy. Tá je kratšia ako pri ideálnom zakrivení. V dôsledku toho dopadajú svetelné lúče za sietnicu a nie priamo na jej povrch, tak sa zachytený obraz javí rozostrený. Osoby s touto vadou majú často problémy pri čítaní.

Hyperopia sa môže objaviť pri narodení a s postupným rastom a vývojom očí dieťaťa môže dôjsť k jej náprave. Zvlášť mladí ľudia s nízkym stupňom vady si vôbec nemusia uvedomiť, že sú ďalekozrakosťou postihnutí. U osôb s vysokou hyperopiou môže dochádzať k rozmazanému videniu nielen blízkych predmetov, ale aj objektov vo väčšej vzdialenosti. U starších osôb je potom treba odlišovať, či trpia refrakčnou vadou krátkozrakosti alebo či sa jedná o iný typ vady, tzv. presbyopiu (očnú vadu spojenú so starnutím organizmu, pri ktorej očná šošovka stráca pružnosť a postihnutý má v dôsledku toho ťažkosti zaostriť na blízko).

Ľudia s krátkozrakosťou môžu trpieť bolesťami hlavy a pri dlhšej práci s objektmi nachádzajúcimi sa v tesnom dosahu sa môžu cítiť unavení. Ak sa tieto symptómy vyskytnú aj vtedy, ak už nosíte okuliare či kontaktné šošovky, zájdite si radšej na vyšetrenie k očnému špecialistovi. Je možné, že Váš momentálny predpis už nestačí a budete potrebovať nový.

 

Spôsoby korekcie ďalekozrakosti

 

Ďalekozrakosť možno korigovať okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami, ktoré upravujú lom svetla tak, aby dopadalo správne na sietnici. V závislosti na sile vady, môže byť potreba očnú pomôcku nosiť zakaždým, keď sa potrebujete sústrediť na akékoľvek objekty v blízkosti, alebo len občas, napríklad pri čítaní, práci s počítačom alebo pri vykonávaní detailných prác.

Osobám so silnejšími dioptriami odporúčame zvoliť pri výbere okuliarov asférické šošovky s vysokým indexom, ktoré sú tenšie, ľahšie a celkovo pôsobia estetickejšie. Ich nevýhodou môže byť väčšie odrážanie svetla ako u bežných plastových šošoviek, čo je však možno eliminovať pridaním antireflexnej vrstvy.

Ďalšou možnosťou, ako napraviť túto refrakčnú vadu, je refrakčná chirurgia. Je to zákrok, ktorý môže úplne eliminovať potrebu nosiť okuliare či kontaktné šošovky.

 

Korekcia ďalekozrakosti pomocou kontaktných šošoviek

 

Kontaktné šošovky korigujúce zlé videnie na blízko sú konštruované tak, že ľahko ohýbajú svetelné lúče smerom dovnútra, aby ich bolo možné zaostriť o niečo bližšie priamo na sietnicu.

Šošovky určené pre nápravu hyperopie, majú na predpise označenú silu dioptrií znamienkom plus (+). Čím silnejšia vada, tým vyššie je číslo. Stáva sa, že každé oko potrebuje rôznu úroveň korekcie, a predpisy pre pravé a ľavé oko sa teda líšia.

 

Základný prehľad kontaktných šošoviek pre ďalekozrakosť

 

Na trhu je k dispozícii široké spektrum šošoviek od rôznych výrobcov. Medzi špičkové značky patrí napríklad Air Optix, PureVision, ACUVUE® a ďalšie.

Podľa dĺžky použitia rozlišujeme:

 

Spracovanie článku:

 

Článok je založený na vedeckých publikáciách a je neoddeliteľnou súčasťou príručky o kontaktných šošovkách a poruchách zraku.
Realizácia - tím optometristov Kontakto.sk

zdroj informácií:

Share: