Ako správne zvoliť očného špecialistu?

očného špecialistu

Uvedomili ste si, že poslednú dobu nie je niečo v poriadku s Vašimi očami? Prečítali ste si náš článok "Prvé príznaky očných vád a ochorení" a je jasné, že by ste mali v čo najbližšej dobe navštíviť očného špecialistu a k tomu sa tiež chystáte? Vaše rozhodnutie plne podporujeme. Riadna starostlivosť o oči a pravidelné kontroly či návšteva odborníka pri výskyte problémov sú veľmi dôležité, ak si chcete uchovať zdravý zrak čo najdlhšie.

Základné pravidelné kontroly môžu byť vykonávané praktickým lekárom, ako je tomu napríklad u detí. V dospelom veku si potom môžete nájsť očného špecialistu, ktorý sa zameria nielen na chyby zraku, ale môže pri kontrole podchytiť aj niektoré začínajúce sa ochorenia či vážnejšie poruchy, ktoré sa môžu vyskytnúť s postupujúcim vekom.

Ak už k takému odborníkovi chodíte, pri objavení príznakov problémov s očami sa pravdepodobne obrátite práve na neho. Ak ste však kontroly u očného lekára až doteraz zanedbávali a potrebujete si nájsť niekoho, kto Vám pomôže, radi by sme Vás upozornili, že medzi špecialistami existujú rozdiely. Jednotliví poskytovatelia starostlivosti o oči majú odlišné úrovne odbornej prípravy a kvalifikácie. V oblasti očného lekárstva rozlišujeme tri typy očných špecialistov:

 

Kto je teda tým správnym odborníkom, ktorý Vám pomôže?

 

OFTALMOLÓG

 

V prípade prvotných príznakov, že s Vašim zrakom nie je všetko úplne v poriadku, je ideálnym riešením navštíviť oftalmológa. Ide totiž o lekára, či osteopatického lekára, ktorý si po absolvovaní vysokoškolského štúdia prešiel dlhodobejším, rozsiahlejšom výcvikom a praxou. Špecializuje sa na starostlivosť o oči a zrak nielen tak, že predpisuje okuliare či kontaktné šošovky pre korekciu chýb zraku, ale tiež diagnostikuje a lieči všetky očné ochorenia. Môže tiež vykonávať očné chirurgické zákroky, podieľať sa na vedeckom výskume alebo aj po absolvovaní nadstavbového vzdelávania ďalej špecializovať na zložitejšie či špecifické očné vady a ochorenia, prípadne na špecifickú skupinu pacientov.

 

OPTOMETRISTA

 

Na rozdiel od oftalmológa sa optometrista nepovažuje za lekára, ale skôr za nelekárskeho zdravotníckeho špecialistu. Mávajú ukončené bakalárske či magisterské štúdium v odbore Optika a optometrie, pri ktorom sa hlavný dôraz kladie na zrak a korekciu refrakčných chýb. Optometristi robia vyšetrenia zraku, odporúčajú a predpisujú okuliare či kontaktné šošovky. Sú tiež schopní identifikovať isté očné abnormality, prípadne môžu liečiť určité očné choroby pomocou liekov, ktoré sú oprávnení predpisovať.

Ak sa Vám ako laikovi zdá, že Vaše ťažkosti spočívajú čisto v rozostrenom videniu v dôsledku nástupu refrakčnej chyby (krátkozrakosť, ďalekozrakosť, atď.), optometrista by mohol byť tiež nápomocný. Ak však zistí, že Váš problém je vážnejšieho charakteru, odkáže Vás pravdepodobne na kvalifikovanejšieho oftalmológa.

 

OPTIK

 

Optici nie sú dostatočne kvalifikovaní na to, aby diagnostikovali či liečili očné vady a ochorenia. Pacientov s ťažkosťami môžu iba odkazovať na vyšetrenie u očného lekára (oftalmológa). Optik sa špecializuje na pomoc pri výbere a na zhotovovanie pomôcok pre korekciu chýb zraku na základe predpisu od oftalmológa či optometristu. Môže tiež asistovať pri vyšetrovaní zraku v zdravotníckych zariadeniach, pri meraní zraku pomocou meracích prístrojov a podobne. V predajniach s optikou radí zákazníkom pri výbere vhodných dioptrických či slnečných okuliarov alebo ďalších optických pomôcok (puzdier, prostriedkov na starostlivosť o okuliare, roztokov na šošovky atď.). Ďalej môže vykonávať opravy poškodených okuliarov, výmenu skiel podľa predpisov alebo upravovať rámy za účelom pohodlnejšieho nosenia.

Optika pravdepodobne navštívite až vtedy, keď oftalmológ alebo optometrista identifikuje očnú vadu a k náprave predpíše okuliare či kontaktné šošovky.

 

Oftalmológ, optometrista aj optik majú každý svoju funkciu v systéme starostlivosti o zdravie očí a zraku. V mnohých prípadoch spolupracujú a vďaka ich službám sa dostanete k potrebným, kompletným vyšetreniam, odporúčaniam a riešeniam nepríjemných problémov s očami.

 

Spracovanie článku:

 

Článok je založený na vedeckých publikáciách a je neoddeliteľnou súčasťou príručky o kontaktných šošovkách a poruchách zraku.
Realizácia - tím optometristov Kontakto.sk

Share: