Parametre kontaktných šošoviek

parametre kontaktných šošoviek

Používate kontaktné šošovky už dlhšiu dobu alebo ich chcete čoskoro začať nosiť? Potom by Vás mohlo zaujímať, čo vlastne optický špecialista musí definovať pre výber tých najvhodnejších šošoviek práve pre Vaše oči. Pri vystavovaní predpisu treba špecifikovať parametre kontaktných šošoviek, na základe ktorých sa následne vyberajú optimálne šošovky. Pretože každá osoba má rozdielne oči, je potrebné zabezpečiť predovšetkým pohodlné nosenie.

 

K základným parametrom kontaktných šošoviek patrí:

 
  • Zakrivenie alebo tiež základná krivka označuje strmosť alebo naopak rovnosť kontaktných šošoviek. To by sa malo rovnať zakriveniu rohovky oka, ktoré určí očný lekár meraním pomocou štrbinovej lampy. Najčastejšie sa hodnota pohybuje medzi 8.0 a 9.0. Na škatuľkách so šošovkami býva údaj označený BC (z anglického "Base Curve")
  • Priemer stanovuje, akú časť rohovky šošovka pokryje. Udáva šírku šošovky od jedného okraja k druhému. Väčšina štandardných kontaktných šošoviek je v dnešnej dobe vyrábaná v priemere o rozmedzí medzi 13,5 a 14,5 mm. Na balení nájdete tento údaj vedľa skratky DIA (z anglického "diameter").
  • Sila šošoviek čiže počet dioptrií stanovuje schopnosť oka lomiť lúče svetla. Ide o tzv. prevrátenú hodnotu ohniskovej vzdialenosti. To možno vysvetliť jednoducho tak, že šošovka s ohniskovou vzdialenosťou 1 meter má optickú mohutnosť 1 dioptriu. Čím viac dioptrií potrebujete, tým je Váš zrak horši. Pred číslom s počtom dioptrií sa uvádza znamienko plus (+) alebo mínus (-). Mínus indikuje, že sa jedná o krátkozrakosť čiže zlé videnie na diaľku. Plus potom znamená, že šošovky korigujú ďalekozrakosť, teda zlé videnie na blízko.
 

Tieto tri základné parametre kontaktných šošoviek postačujú pre obstaranie sférických kontaktných šošoviek, ktoré majú rovnakú silu po celej optickej časti šošovky. Ak je však Vaša očná vada komplikovanejšia a trpíte napríklad astigmatizmom alebo presbyopiou, treba špecifikovať ešte ďalšie doplnkové parametre šošoviek. Tórické kontaktné šošovky pre astigmatizmus majú rôznu silu v rôznych meridiánoch šošovky. Multifokálne šošovky pre presbyopiu sa skladajú z rôznych zón pre korekciu videnia na blízko a na diaľku.

 

Dodatočné parametre tórických kontaktných šošoviek:

 
  • Os, udávajúca rotačný uhol krivky oka. Meria sa v stupňoch. Na baleniach býva označená ako AXIS.
  • Cylinder čiže valec. Šošovky pre astigmatizmus majú pred hodnotou znamienko mínus.
 

Doplnkovým parametrom multifokálnych kontaktných šošoviek je:

 
  • Adícia (skratka na balení ADD) - Dioptrie udávajú v tomto prípade hodnotu potrebnú pre korekciu zlého videnia na diaľku a adícia určuje hodnotu prídavku na blízko.


Pokiaľ s nosením kontaktných šošoviek len začínate, je možné, že budete na začiatku musieť vyskúšať niekoľko typov, než nájdete ideálne šošovky s parametrami, ktoré Vám najlepšie vyhovujú. S týmto Vám vždy pomáha očný špecialista, ktorý môže poskytnúť vzorku šošoviek na vyskúšanie. Po dohodnutom čase sa do jeho ordinácie vrátite a zhodnotíte, či bolo nosenie navrhnutého typu šošoviek pohodlné a či teda začnete tento typ odoberať pravidelne.

Treba tiež poznamenať, že sa parametre kontaktných šošoviek môžu časom meniť. K zmene kontaktných šošoviek môže ošetrujúci očný lekár pristúpiť na základe zistení počas pravidelnej kontroly, prípadne sa na neho obráťte, ak začnete pociťovať nepohodlie alebo sa zhorší Vaše videnie.

 

Spracovanie článku:

 

Článok je založený na vedeckých publikáciách a je neoddeliteľnou súčasťou príručky o kontaktných šošovkách a poruchách zraku.
Realizácia - tím optometristov Kontakto.sk

zdroj informácií:

Share: