Čo znamená zakrivenie kontaktných šošoviek?

zakrivenie kontaktných šošoviek

Zakrivenie kontaktných šošoviek patrí okrem sily šošoviek, vyjadrené v dioptriách, a priemeru, určujúcim, akú časť rohovky šošovka pokryje, k základným parametrom tohto nástroja korekcie chýb zraku. Zakrivenie označuje strmosť alebo naopak rovnosť kontaktných šošoviek. Očný lekár určí meraním tzv. štrbinovou lampou krivku rohovky oka, na základe ktorej stanovuje základnú krivku šošoviek, ktorá by mala oči čo najpresnejšie kopírovať. Kontaktná šošovka musí okrem zaistenia nápravy nedokonalosti zraku tiež optimálne padnúť na oko, aby bolo zaručené pohodlie a neustála obmena slzného filmu pod šošovkou.

Parameter zakrivenia býva na obaloch šošoviek označovaný značkou BC, z anglického "Base Curve", a jeho hodnota sa pohybuje najčastejšie v rozmedzí 8.0 až 9.0 (napr. 8.4 BC). Nepravidelné zakrivenie rohovky, ku ktorému môže dôjsť v dôsledku infekcie, zranenia a pod., nie je vždy možné uspokojivo korigovať cylindrickými, sférickými, ani torickými šošovkami okuliarov. Kontaktné šošovky možno aj napriek tomu používať a dosiahnuť požadované výsledky. Slzný film medzi šošovkou a rohovkou totiž dokáže drobné nepravidelnosti rohovky veľmi úspešne vyrovnať.

 

Ako je zakrivenie kontaktných šošoviek stanovené?

 

Kontaktná šošovka predstavuje segment očnej gule, ktorej krivka závisí od jej polomeru. Platí závislosť, čím väčší je polomer, tým plochejšia je šošovka, a naopak čím menší je polomer, tým strmšia musí šošovka byť, aby správne fungovala.

Stredový polomer zakrivenia rohovky sa v priemere pohybuje okolo 7,8 mm. Hodnota je však individuálna pre každého pacienta, preto sa pri vyšetreniach, predchádzajúcich predpísaniu kontaktných šošoviek, musí vykonať presné meranie. Polomer rohovky je meraný tzv. keratometrom. Ku zistenému údaju sa pripočíta hodnota v rozmedzí 0,5 až 1,0 mm, v závislosti na odporúčaniu výrobcu šošoviek, a tým sa stanoví základné zakrivenie kontaktných šošoviek.

 

Faktory ovplyvňujúce správny výber kontaktných šošoviek

 

Okrem základných parametrov, dôležitých pre optimálne usadenie šošoviek a pohodlné nosenie, zohľadňujú oční špecialisti pri výbere vhodných šošoviek pre pacienta tiež ich celkovú konštrukciu, použitý materiál a ďalšie hľadiská. Odborník hodnotí okrem iného, či zvolená šošovka:

  • Zaujme centrálnu polohu voči rohovke vo všetkých smeroch pohľadu.
  • Úplne pokrýva rohovku pri pohľade priamo vpred aj vo všetkých ostatných smeroch.
  • Poskytuje dostatočnú pohyblivosť, umožňujúci výmenu slzného filmu, ktorý zaisťuje odplavovanie metabolických nečistôt z povrchu rohovky.
  • Nespôsobuje nadmerný tlak na spojivkové krvné cievy a rohovkový limbus, čo by mohlo zamedzovať dostatočnému prísunu kyslíka a tiež viesť k nepohodliu.

Proces voľby kontaktných šošoviek je natoľko komplexný a individuálny, že by si žiadny pacient nemal trúfnuť objednať šošovky sám, aj keď táto možnosť vďaka internetovým obchodom existuje.

 

Výber kontaktných šošoviek v závislosti od základného zakrivenia

 
Zakrivenie kontaktných šošoviek (BC) Populárne kontaktné šošovky
8.3 PureVision, ACUVUE® 2
8.4 Soflens 38, ACUVUE® OASYS
8.5 Dailies Total 1, 1-DAY ACUVUE® MOIST, ACUVUE® OASYS 1-Day
8.6 Air Optix Aqua, Eyeye Bioxy, Soflens 59, Biofinity Energys, PureVision
8.7 Soflens 38, Dailies AquaComfort Plus, Proclear 1 Day, Biofinity Toric
8.8 ACUVUE® OASYS, Dailies AquaComfort Plus Toric
8.9 PureVision 2 HD for Astigmatism
9.0 Soflens 38, 1-DAY ACUVUE® MOIST, ACUVUE® OASYS 1-Day
 

Spracovanie článku:

 

Článok je založený na vedeckých publikáciách a je neoddeliteľnou súčasťou príručky o kontaktných šošovkách a poruchách zraku.
Realizácia - tím optometristov Kontakto.sk

zdroj informácií:

Share: